Eindelijk is het zover! Na maanden proef draaien is het nu mogelijk om ook thuis gebruik te kunnen maken van de iOS apps, Piano Maestro en Piano Duster Buster 2. Helaas is het tot nu toe alleen mogelijk op Ipads.

Voor €2,00 per maand kunnen de pianoleerlingen onbeperkt gebruik maken van deze 2 apps en ook gedeeltelijk hun huiswerk hier op maken en ontvangen.

Het voordeel van deze apps is dat er meteen feedback wordt geleverd op wat het er op dat moment wordt gespeeld. Waardoor het sneller mogelijk is om de noten van een stuk in je op te nemen. Ze bevatten en zeer breed scala aan repetoire van klassiek tot pop en dit alles kan meegespeeld worden met muziek. Ook is het mij mogelijk om bij te houden hoeveel en wat er wordt gespeeld, door de docent omgeving.

Voor een uitgebreide handleiding kijk dan piano –> Lesmethodes onder educatieve apps.

Veel Speelplezier!